Atık Su Arıtma Tesislerine Enerji Teşviği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Atıksu Arıtma Tesislerinin Enerji Giderlerinin tüketim bedeli üzerinden yüzde 50’sine kadar karşılanması amacıyla hazırlanan “Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik” 2010 yılında yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, su kaynaklarının korunması ve su kalitesinin yükseltilmesi için, atıksu altyapı tesisi yönetimlerinden, atıksu arıtma tesisini kuran, işleten ve ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülükleri yerine getirenlere atıksu arıtma tesisinde kullanmış oldukları elektrik enerji giderinin yüzde 50’si Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından karşılandığı belirtilerek şöyle denildi.

“Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Belediyeler, Organize Sanayi Bölgeleri ve Müstakil Tesislere 30.156.078,84 TL destek sağladı.

Nisan sonu itibarıyla başvuruda bulunmuş olan tesislere 2014 yılı içerisinde atıksu arıtma tesisi enerji teşviki ödeme işlemleri gerçekleştirecek.”

Kaynak: http://www.hakimiyet.com/ekonomi/atik-su-aritma-tesislerine-enerji-tesvigi-h502561.html#ixzz35G1rqvv2
Follow us: @hakimiyet42 on Twitter | Hakimiyetgazetesi on Facebook