WATER METROPOL SU ARITMA TEK YETKİLİ RESMİ SİTESİDİR. Önemli Uyarı
Ürün Özellikleri
  • Sistem dizaynı fiziksel ve kimyasal arıtıma prensipleriyle yapılır
  • Sistem dizaynı fiziksel ve kimyasal arıtıma prensipleriyle yapılır
  • 50 m3/saat ve 100 m3/saat kapasiteli iki standart sistem mevcuttur; daha yüksek kapasiteler için çoklu sistem dizaynlarıyla kişiye özel çözümler yapılmaktadır.
  • Geleneksel çökellme havuzlarına göre 10 kat fazla çökelme alanı sağlanır
  • Korozyona dayanıklıdır, PVC plakalar tamamen suya batık halde bulunur
  • Optimum çökelme için plakalar 55 derece açıyla yerleştirirlir
  • Kendi kendini temizleyen plakalar ve hareket etmeyen parçalar sayesinde işletme maliyeti düşüktür
  • Az yer kaplayan dizaynıyla daha verimli alan kullanımı sağlar.
  • Uygulama Alanları
  • Ön klorlama, koagülasyon-flokülasyon, lamella arıtma, kum filtrasyonu ve klorlama ünitelerinden oluşan kompakt arıtım sistemleri askıda katı madde giderimi için ideal bir prosestir.
  • Irak’ta nehirlerden veya diğer doğal kaynak sularından alınan su evsel kullanım için uygun kalitede su üretilmesi için kullanılır. (içme suyu veya diğer kullanım alanları)
  • Su Arıtma Tesisisin İçerdiği Sistemler:
   Ön Klorlama
  • WHO (Dünya Sağlık Örgütü) standartlarına uygun kaliteli arıtma elde etmek için, çökeltme veya filtrasyondan önce klorla ön arıtma gerekli bir uygulamadır.
  • Koagülasyon – Flokülasyon
  • Flokülasyon-Koagülasyonun amacı, türbülansa neden olan ve çoğu zaman kararlı kolloidalları oluşturan çok ince partikülleri su bileşenlerinden gidermektir.
  • Lamella Arıtma
  • Kimsayal arıtmadan sonra ham suyun arıtımı genellikle çökeltme ile yapılır. Gerekli çökeltme alanını azaltmak için genelde lamellar çökeltme kullanılır. Konvansiyonel çökeltmelerden farklı olarak,lamella çökeltme düşük yüzey alanında yüksek çökeltme alanı sağlıyarak yerden tasarruf sağlar. Çökeltmeden sonra, arıtılmış su depolama tankına geçer, depolama tanklarından su yatay santrifuj pompalarla kum filtrelerine basınçlandırılarak verilir.
  • Kum Filtre
  • Kum filtrenin amacı, çökeltme prosesi ile giderilemeyen bütün küçük parçaların ve flokların giderilerek temiz suyun genel kullanıma hazır hale gelmesini sağlar.
  • Dezenfeksiyon (Son Klorlama)
  • Son klorlama ile arıtılmış suda gerekli olan bakiye klor miktarı sağlanarak suda bakteriyolojik kirlilik bulunmadığından emin olunması sağlanır.
Lamella Arıtıcı Sistemlerinde mümkün olan en az alanda olabilecek en uygun yüzey alanı ve açıyla dizayn yapılır. Bu dizayn ile lamellanın kapladığı alana göre 10 kat fazla çökelme yüzey alanı sağlanmış olur. Plakalar arasındaki mesafe çok az tutularak sistemin kapladığı alan minimize edilir.
Adınız (gerekli)

Epostanız (gerekli)

Konu

İletiniz

Referanslarımız
 • logo 1
 • logo 2
 • logo 3
 • logo 4
 • logo 5