WATER METROPOL SU ARITMA TEK YETKİLİ RESMİ SİTESİDİR. Önemli Uyarı

Paket Atıksu Arıtma Sistemleri

Paket Atıksu Arıtma Sistemleri

“Biyolojik Paket Evsel Atık Su Arıtma Ünite” miz; evsel atıksuların arıtılmasında teknolojinin gelişmesiyle birlikte avantajlı hale gelmiş olan ve havalandırma ile çökeltimin aynı reaktör içinde gerçekleştirildiği Ardışık Kesikli Reaktör Prosesli olup tümüyle Dolphin Water’in tecrübeleri ve çalışmaları sonucunda evsel nitelikli atıksuların arıtılması amacı ile geliştirilmiştir.

BİYOLOJİK PAKET EVSEL ATIKSU SİSTEMLERİNİN ÇALIŞMA PRENSİBİ

Atık su dengeleme havuzunda toplanan atıksular, dalgıç atıksu pompası vasıtası ile sistem girişinde bulunan sepet tipi ince ızgaradan geçirilerek bünyesindeki çöp, bez, vb. katı pisliklerinden ayrıştırılmaktadır. Izgaradan sonra ardışık kesikli reaktöre geçen atık sular burada aktif çamur ile temas ettirilmektedir. Ardışık kesikli reaktörde, atıksuların içerdiği organik kirlilikler aerobik bakteriler yardımı ile CO2 ve suya dönüştürülmektedir. Bunun için gerekli oksijen ve karışım havası, ünite bünyesinde bulunan blower ile sağlanmaktadır.

Blowerden sağlanan hava, ince hava kabarcığı veren membranlı kauçuk difüzörlerle tüm tanka eşit olarak dağıtılmaktadır. Ardışık kesikli reaktörde organik kirliliği giderilen atıksular içerdiği bakteri yumaklarıyla çökelmeye bırakılmaktadır.
Çökeltime bırakılarak bakteri yumaklarından ayrılan arıtılmış su, dalgıç tip tahliye pompası ile alıcı ortama deşarj edilirken dozaj pompası ile hipoklorit dozlanarak dezenfekte edilmektedir.

Tüm sistem tamamen otomatik olarak çalışmaktadır.
Sistemde zamanla oluşan ve belirli zamanlarda atılması gerekli atık çamurlar mobil araçla (vidanjör) sistemden uzaklaştırılmakta veya çamur depolama havuzunda depolanmaktadır.

EKİPMAN KALİTESİ

Biyolojik yöntemle çalışan arıtma sistemlerinde olması gereken tüm üniteleri (ızgara,havalandırma,dezenfeksiyon ) içeren paket bir ünitedir.
Ünitelerimizde kullanılan hava difüzörleri orjinal ithal menşeli yüksek oksijen transfer verimli,tıkanmaz,muadillerine göre çok daha kaliteli ince hava kabarcığı veren membranlı tip kauçuk difüzörlerdir.
Gövdesi 5 mm st.37 çelik saçtan imal edilen silindirik tip üniter bir yapıya sahiptir.
Su ile temas eden iç yüzeyleri iki kat mastik epoksi,dış yüzeyleri ise iki kat mastik epoksi üzeri son kat akrilik poliüretan boya ile korunmuş olup uzun ömürlüdür.

Adınız (gerekli)

Epostanız (gerekli)

Konu

İletiniz

Referanslarımız
  • logo 1
  • logo 2
  • logo 3
  • logo 4
  • logo 5